Novinky a články

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Zápisnica z výboru SOMOK, 22.9.2022

ZÁPISNICA z 1. zasadnutia výboru SOMOK vo volebnom období 2022-2026 22.9.2022 na Štrbskom Plese Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Dubecká, Egyenes-Pörsök, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kmečová, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár,...

Poďakovanie Ukrajinskej spoločnosti pre osteoporózu za podporu

Dear colleagues. Hope you are all safe.   While we are still awaiting the Official Position of the CNS/IOF on Russia's invasion of Ukraine, the Ukrainian Osteoporosis Association warmly and respectfully thanks other CNS, including Polish Osteoarthrology Society...

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28. januára 2022 v Pezinku

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28. januára 2022 v Pezinku Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Dubecká, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Spustová, Špániková, Šteňová, Telepková, Vaňuga Ospravedlnení (abecedne,...

Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021. Prihlášku do súťaže (formou mailu ) zasielajte do 30.3.2022 na adresu somok@somok.sk . K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku . Uprednostnené budú originálne...

Príhovor k vianočným sviatkom a novému roku 2022

Ctení priatelia, je čas Vianoc, teda čas skľudnenia, zastavenia sa a nanovoobjavujúceho sa pocitu radosti z blízkych. Želám všetkým aby ten čas skľudnenia a zastavenia našli. Máme ho v sebe, len mu musíme umožniť nás aspoň v tento čas ovládnuť a prevziať nad nami...

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov. Uchádzač musí byť prvým / prezentujúcim autorom posteru/prednášky. K žiadosti je potrebné: - platné členstvo v SOMOK -Abstrakt príspevku -list/email o...

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest