Novinky a články

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Ocenení jubilanti za rok 2021

Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.   Zlatá medaila SLS MUDr. Danica Telepková MUDr. Peter Vaňuga, PhD.   Bronzová medaila SLS Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH   Medaila SOMOK Prof. MUDr. Jan...

ESCEO-IOF Young Investigator Award 2021

Na tohtoročnom Svetovom Kongrese Osteoporózy (WCO -IOF-ESCEO) 2021, ktorý sa vzhľadom na  pandémiu COVID-19 konal virtuálne. bol medzi recipientmi ESCEO-IOF Young  Investigator Award 2021 ocenený aj doc.MUDr. Martin Kužma, PhD. z V.internej kliniky LF UK a UNB,...

WCO-IOF-ESCEO 2021 sa bude konať virtuálne

Po rozhodnutí organizačného výboru aj tohtoročný kongres WCO-IOF-ESCEO 2021 bude vo virtuálnej forme. Termín konania ostáva nezmenený - od 26. do 29. augusta 2021. V prílohe nájdete  prezentáciu, ktorá propaguje kongres 2021 ako aj už kongresy, ktoré sú naplánované...

ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK 12.4.2021

ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK online stretnutie cez MS-Teams dňa 12.4.2021 Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Spustová, Špániková, Šteňová, Telepková, T omková,...

Najnovšie články

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest