Novinky a články

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Poďakovanie Ukrajinskej spoločnosti pre osteoporózu za podporu

Dear colleagues. Hope you are all safe.   While we are still awaiting the Official Position of the CNS/IOF on Russia's invasion of Ukraine, the Ukrainian Osteoporosis Association warmly and respectfully thanks other CNS, including Polish Osteoarthrology Society...

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28. januára 2022 v Pezinku

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28. januára 2022 v Pezinku Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Dubecká, Jackuliak, Killinger, Kľoc, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Spustová, Špániková, Šteňová, Telepková, Vaňuga Ospravedlnení (abecedne,...

Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021. Prihlášku do súťaže (formou mailu ) zasielajte do 30.3.2022 na adresu somok@somok.sk . K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku . Uprednostnené budú originálne...

Príhovor k vianočným sviatkom a novému roku 2022

Ctení priatelia, je čas Vianoc, teda čas skľudnenia, zastavenia sa a nanovoobjavujúceho sa pocitu radosti z blízkych. Želám všetkým aby ten čas skľudnenia a zastavenia našli. Máme ho v sebe, len mu musíme umožniť nás aspoň v tento čas ovládnuť a prevziať nad nami...

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov. Uchádzač musí byť prvým / prezentujúcim autorom posteru/prednášky. K žiadosti je potrebné: - platné členstvo v SOMOK -Abstrakt príspevku -list/email o...

ZÁPISNICA zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 8.10.2021

Prítomní (abecedne, bez titulov): Borovský, Halmová, Jackuliak, Kľoc, Kokavec, Kužma, Letkovská, Masaryk, Payer, Rybár, Spustová, Telepková, Tomková, Vaňuga, Ospravedlnení (abecedne, bez titulov):Killinger, Špániková, Šteňová Payer privítal členov výboru....

Ocenení jubilanti za rok 2021

Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.   Zlatá medaila SLS MUDr. Danica Telepková MUDr. Peter Vaňuga, PhD.   Bronzová medaila SLS Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH   Medaila SOMOK Prof. MUDr. Jan...

Pin It on Pinterest