Výbor SOMOK

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Predseda

V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02 / 48 234 108
E-mail: payer(at)ru.unb.sk

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
Podpredseda

V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02 / 48 234 856
E-mail: killinger(at)ru.unb.sk

MUDr. Soňa Dubecká, PhD.
Podpredseda

V.Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
E-mail: sona.dubecka(at)ru.unb.sk

MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH
Podpredseda

Endokrinologické centrum 
NEDÚ n.o.
Kollárova 282/3, 034 91 Ľubochňa
Tel.: 044 / 4306 105
E-mail: peter.vanuga(at)nedu.sk

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Člen

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
Tel.: 033 7969 372
E-mail: pavol.masaryk(at)nurch.sk

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
Zapisovateľka, Člen

Interná klinika FNsP F.D. Roosevelta
Nám L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 441 3670
E-mal: zkmecova(at)gmail.com

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Člen

1.Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel.: 02 6867 3677
E-mail.: borovsky(at)pe.unb.sk

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
Vedecký sekretár

V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02 4823 4237
E-mail: jackuliak(at)ru.unb.sk

MUDr. Ján Kľoc, PhD
Člen

Ortopedické oddelenie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
080 01 Prešov
Tel.: 051 7011 303
E-mail: klocjan(at)hotmail.com

Prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc.
Člen

Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH 
Limbova 1
831 01 Bratislava
Tel.:02 5937 1451
E-mail.: kokavec(at)dfnsp.sk

Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
Člen

V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02 4823 4237
E-mail: kuzma(at)ru.unb.sk

MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.
Člen

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
Tel.: 033 7969 372
E-mail: alexandra.letkovska(at)nurch.sk

Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.
Člen

I. interná klinika LFUK a UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
Tel.: 02 5729 0673
E-mail: e.stenova(at)hotmail.com

MUDr. Beata Špániková, PhD.
Člen

OÚsA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
Tel.: 02 3324 9352
E-mail: beata.spanikova(at)hotmail.com

MUDr. Henrik Egyenes-Porsok
Člen

Jesenského 2
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 552 7299

Revízna komisia

Prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
Predseda

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
Tel.: 033 7969 359
E-mail: rybar(at)nurch.sk

MUDr. Danica Telepková
Člen

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach
Strojárenská 13
040 01 Košice
e-mail:danica.telepkova(at)gmail.com
tel.: 055 6256700

MUDr. Henrieta Halmová
Člen

OSTEOMED s.r.o.
Erenburgova 15
984 01 Lučenec
Tel.: 047 4330 275
E-mail: halmova(at)gmail.com

Pin It on Pinterest