Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Novinky

Výzva na zasielanie príspevkov do Clinical Osteology

Redakčná rada časopisu Clinical Osteology vyzýva na zasielanie článkov do časopisu. V časopise je možné publikovať zaujímavé kazuistiky z osteológie, originálne články, mini-reviews a prehľadové články. Vaše príspevky posielajte mailom priamo do redakcie časopisu....

Súťaž o najlepšiu publikáciu za r. 2023

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2023. Prihlášku do súťaže (formou mailu) zasielajte do 31.3.2024 na adresu somok@somok.sk. K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku. Uprednostnené budú originálne...

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov. Uchádzač musí byť prvým / prezentujúcim autorom posteru/prednášky a zároveň narodený v r. 1984 a neskôr. K žiadosti je potrebné: - platné členstvo v SOMOK...

IOF Press release – World Osteoporosis Day 2023

A nationwide press release issued on October 18, 2023 on the occasion of World Osteoprosis Day by SOMAK together with leading experts in Slovakia emphasizes the importance of getting enough vitamin D to support good bone health, including for children. It also...

Najbližšie udalosti

Pin It on Pinterest