Ocenenia, granty a pocty

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov. Uchádzač musí byť prvým / prezentujúcim autorom posteru/prednášky a zároveň narodený v r. 1984 a neskôr. K žiadosti je potrebné: - platné členstvo v SOMOK...

Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2021

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2021. Prihlášku do súťaže (formou mailu ) zasielajte do 30.3.2022 na adresu somok@somok.sk . K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku . Uprednostnené budú originálne...

Ocenení jubilanti za rok 2021

Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.   Zlatá medaila SLS MUDr. Danica Telepková MUDr. Peter Vaňuga, PhD.   Bronzová medaila SLS Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH   Medaila SOMOK Prof. MUDr. Jan...

Ocenení jubilanti za rok 2019

Zlatá medaila : MUDr. Zlata Kmečová,  MUDr.Alexandra Letkovská,  Prof. MUDr. Ivan Rybár CSc.,  prof.MUDr.Jozef Vojtaššák, CSc., Strieborná medaila: MUDr. Beáta Špániková, PhD.Bronzová medaila: doc.MUDr. Emöke Šteňová, PhD.Pozdravný list: MUDr....

Držitelia Medialy SOMOK

Držitelia Medialy SOMOK Ocenenými, ktorým bola medaila udelená pri príležitosti životných jubileí sú: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP člen Prezídia SLS a prezident SOMOK udelené v roku 2013 prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP člen Prezídia SLS a...

Pin It on Pinterest