Ocenenia, granty a pocty

Ocenení jubilanti za rok 2019

Zlatá medaila : MUDr. Zlata Kmečová,  MUDr.Alexandra Letkovská,  Prof. MUDr. Ivan Rybár CSc.,  prof.MUDr.Jozef Vojtaššák, CSc., Strieborná medaila: MUDr. Beáta Špániková, PhD.Bronzová medaila: doc.MUDr. Emöke Šteňová, PhD.Pozdravný list: MUDr....

Súťaž o najlepšiu publikáciu v r. 2019

Ako každoročne Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r. 2019.  Do súťaže sa môže prihlásiť člen SOMOK, ktorý je prvým autorom publikácie. Preferenčne sa posudzujú originálne práce v karentovaných...

Držitelia Medialy SOMOK

Držitelia Medialy SOMOK Ocenenými, ktorým bola medaila udelená pri príležitosti životných jubileí sú: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP člen Prezídia SLS a prezident SOMOK udelené v roku 2013 prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP člen Prezídia SLS a...

Pin It on Pinterest