Ocenenia, granty a pocty

Ocenení jubilanti za rok 2021

Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.   Zlatá medaila SLS MUDr. Danica Telepková MUDr. Peter Vaňuga, PhD.   Bronzová medaila SLS Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH   Medaila SOMOK Prof. MUDr. Jan...

Ocenení jubilanti za rok 2019

Zlatá medaila : MUDr. Zlata Kmečová,  MUDr.Alexandra Letkovská,  Prof. MUDr. Ivan Rybár CSc.,  prof.MUDr.Jozef Vojtaššák, CSc., Strieborná medaila: MUDr. Beáta Špániková, PhD.Bronzová medaila: doc.MUDr. Emöke Šteňová, PhD.Pozdravný list: MUDr....

Držitelia Medialy SOMOK

Držitelia Medialy SOMOK Ocenenými, ktorým bola medaila udelená pri príležitosti životných jubileí sú: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP člen Prezídia SLS a prezident SOMOK udelené v roku 2013 prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP člen Prezídia SLS a...

Pin It on Pinterest