Držitelia Medialy SOMOK

5. mája 2020

Držitelia Medialy SOMOK

Ocenenými, ktorým bola medaila udelená pri príležitosti životných jubileí sú:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
člen Prezídia SLS a prezident SOMOK
udelené v roku 2013

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
člen Prezídia SLS a prezident Slovenskej reumatologickej spoločnosti
udelené v roku 2013

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
predseda Českej lékařskej společnosti Jana Evangeliste Purkyně
udelené v roku 2014

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
podpredseda ČLS JEP a predseda Spoločnosti pre metabolické ochorenia skelete ČLS JEP
udelené v roku 2014

prof. Didier Hans, PhD. MBA
Head of Research and Development Bone and Joint Department, Center of Bone Disease Lausanne University, Switzerland
udelené v roku 2016

prof. Neil C. Binkley, MD
Osteoporosis Clinical Center, University of Wisconsin, Madison, USA
udelené v roku 2016

prof. Heinrich Resch, MD
Head of Medical Department II, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern at St. Vincent Hospital Academic Teaching Hospital of the University of Vienna, Vienna, Austria
udelené v roku 2016

Prof. Vladyslav V. Povoroznyuk, MD, PhD, DMSci
Head of Department of Clinical Physiology and Pathology of the Locomotor Apparatus Institute of Gerontology, Kyiv, Ukraine
udelené v roku 2016

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
člen Predsedníctva ČLS JEP, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LFUK a VFN
udelené v roku 2017

Pin It on Pinterest