Časopis Clinical Osteology

Redakčná rada časopisu

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
Vedúci odborný redaktor, predseda redakčnej rady

V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02 / 48 234 108
E-mail: payer(at)ru.unb.sk

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Zástupca vedúceho redaktora

Osteocentrum Ústavu klinické biochemie
a diagnostiky Lékařské fakulty v Hradci
Králové, Univerzity Karlovy a
FN Hradec Králové,
Česká republika

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
Užšia redakčná rada

V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: 02 / 48 234 856
E-mail: killinger(at)ru.unb.sk


MUDr. Jan Rosa
Užšia redakčná rada

Affidea Praha s.r.o.,
Česká republika

Členovia redakčnej rady

 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (Olomouc, Česká republika)
 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH (Bratislava, Slovensko)
 • MUDr. Petr Kasalický, CSc. (Praha, Česká republika)
 • prof. Tomaz Kocjan, MD, PhD. (Ljubljana, Slovinsko)
 • MUDr. Martin Kužma, PhD. (Bratislava, Slovensko)
 • prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (Bratislava, Slovensko)
 • prof. Peter Lakatos, MD, PhD. (Budapest, Maďarsko)
 • prof. Roman S. Lorencz, MD, PhD. (Warszawa, Polsko)
 • MUDr. Pavol Masaryk, CSc. (Piešťany, Slovensko)
 • MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (Plzeň, Česká republika)
 • prof. Heinrich Resch, MD (Wien, Rakousko)
 • MUDr. Soňa Tomková, PhD. (Košice, Slovensko)
 • MUDr. Peter Vaňuga, PhD. (Ľubochňa, Slovensko)
 • doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. (Plzeň, Česká republika)
 • doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. (Praha, Česká republika)

Pin It on Pinterest