Podujatia

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

SOMOK ako orzganizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) organizuje a podporuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Prehľad organizovaných a podporených podujatí nájdete v tejto časti.

SOMOK je členom International Osteoporosis Foundation(IOF). Preto sa zástupcovia SOMOK zúčastňujú mnohých medzinárodných akcií pod záštitou IOF.  V rámci týchto podujatí sú prezentované práce zo Slovenska, vytvárané nové medzinárodné podmienky na spoluprácu s osteologickými spoločnosťami.

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest