Podujatia

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

SOMOK ako orzganizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) organizuje a podporuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Prehľad organizovaných a podporených podujatí nájdete v tejto časti.

SOMOK je členom International Osteoporosis Foundation(IOF). Preto sa zástupcovia SOMOK zúčastňujú mnohých medzinárodných akcií pod záštitou IOF.  V rámci týchto podujatí sú prezentované práce zo Slovenska, vytvárané nové medzinárodné podmienky na spoluprácu s osteologickými spoločnosťami.

október 2021
14 októbra 2021
16 októbra 2021
15 októbra 2021
16 októbra 2021
16 októbra 2021
Nebola nájdená žiadna udalosť!

Najnovšie články

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest