Ocenení jubilanti za rok 2019

17. mája 2020

Zlatá medaila : MUDr. Zlata Kmečová,  MUDr.Alexandra Letkovská,  Prof. MUDr. Ivan Rybár CSc.,  prof.MUDr.Jozef Vojtaššák, CSc., 
Strieborná medaila: MUDr. Beáta Špániková, PhD.
Bronzová medaila: doc.MUDr. Emöke Šteňová, PhD.
Pozdravný list: MUDr. Bohuš Dobrovodský
Medaila SOMOK udelená In memoriam : MUDr. Juraj Wendl, CSc. (prevzala manželka)

Pin It on Pinterest