Ocenení jubilanti za rok 2021

16. septembra 2021

Čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

 

Zlatá medaila SLS

MUDr. Danica Telepková

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

 

Bronzová medaila SLS

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

 

Medaila SOMOK

Prof. MUDr. Jan Štepán, DrSc.

Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

 

Pozdravný list

MUDr. Eva Ruttkayová

MUDr. Boleslav Bakalár

MUDr. Marianna Hauptvoglová

Doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.

MUDr. Dagmar Prokešová

MUDr. Svetlana Wolfová

MUDr. Ján Marcinko

 

Diplom SOMOK a SMOS pre laureáta Blahošovej prednášky

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

 

Pin It on Pinterest