II. International Symposium BONE & JOINT DISEASES AND AGE

19. marca 2016

II. International Symposium BONE & JOINT DISEASES AND AGE

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK) v spolupráci s Ukrajinskou osteologickou spoločnosťou (Ukrainian Association of Osteoporosis) a Rakúskou osteologickou spoločnosťou (Austrian Society of Bone and Mineral Research) zorganizovali už medzinárodný kongres II International Symposium BONE & JOINT DISEASES AND AGE.

Podujatia sa zúčastnili poprední predstavitelia venujúci sa problematike osteoporózy: Prof. John Kanis, Prof. J.-Y. Reginster, Prof. N. Binkley, Prof. E. Czerwiński, Prof. D. Hans. Program bol veľmi bohatý a venujúci sa rozličným oblastiam osteológie. 

Za SOMOK sa na tomto podujatí zúčastnili Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP, Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MUDr. Martin Kužma, PhD. a MUDr. Peter Jackuliak, PhD. 

Na podujatí boli prezentované práce:

Payer J., Kuzma M., Vanuga P., Jackuliak P., Killinger Z.
Growth hormone and bone

Kuzma M., Jackuliak P., Vanuga P., Killinger Z., Payer J.
Comparison of TBS and FRAX in fracture risk assessment of postmenopausal females with osteopenia

Jackuliak P., Kuzma M., Vanuga P., Killinger Z., Payer J.
Bone quality in diabetic patients

V rámci podujatia sa posilnili existujúce medzinárodné vzťahy a vytvorili sa základy pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. Viacerí poprední predstavitelia prisľúbili účasť aj na našom osteologickom kongrese, ktorý sa bude konať v septembri 2016. 


Pin It on Pinterest