Informácia o vykazovaní pre zdravotné poisťovne

20. marca 2020
COVID-19: Dočasné opatrenia zdravotných poisťovní pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poistencov na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID – 19    

Zdravotné poisťovne v snahe pomôcť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zvládnuť aktuálnu situáciu počas pandémie ochorenia COVID -19 s čo najmenšími stratami a komplikáciami, sa dočasne rozhodli upraviť postupy spojené s úhradou zdravotnej starostlivosti. Ústretové kroky podnikli aj voči svojim poistencom a vydali s účinnosťou do 30.04.2020 (alebo odvolania núdzového stavu) nasledovné opatrenia:

Za telefonické medicínske konzultácie zdravotné poisťovne zaplatia viac

  • Všeobecným lekárom pre dospelých a gynekológom je garantovaná úhrada telefonickej konzultácie (výkon č. 1) nad rámec kapitačnej platby a v rovnakej cene ako pre nekapitovaného poistenca.
  • Z dôvodu odlišného platobného mechanizmu v pediatrii je garantovaná úhrada výkonu telefonickej konzultácie (výkon č. 1) v cene kontrolného vyšetrenia (výkon č. 4).
  • Pri špecializovanej ambulantnej starostlivosti je garantovaná úhrada telefonickej konzultácie v dvojnásobnej výške (počet bodov 160).
  • Pri preventívnych prehliadkach bude zohľadnená epidemiologické situácia
  • Zdravotné poisťovne garantujú všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadnia tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií.

Bez výmenného lístka k lekárovi špecialistovi

  • Zdravotné poisťovne garantujú, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť uhradia aj bez odporúčania všeobecného lekára (výmenného lístka).

V ústrety pacientom i lekárnikom

  • Pre pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky predpísané iba lekárom špecialistom, zdravotné poisťovne ich umožnia predpisovať aj všeobecným lekárom a to vo forme eReceptu bez potreby návštevy ambulancie.

Predĺženie platnosti lekárskych poukazov

  • Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky zdravotné poisťovne predlžujú z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia.
  • Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. A to vtedy, keď si výdajňa lekársky poukaz pre individuálne zhotovené zdravotné pomôcky zablokuje. Platnosť tohto poukazu sa v danej výdajni predĺži o 90 dní.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránkach poisťovní:

Pin It on Pinterest