Kurz (XV. ročník) OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

8. februára 2022

Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické choroby kostí -SOMOK,

Prof. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, prezident SOMOK

 

Vážený pán prezident, vážení členovia výboru,

týmto si Vás dovoľujem osloviť, vzhľadom k úspešnosti kurzov v predchádzajúcich rokoch, o spoluorganizáciu  pripravovaného  XV. ročníka aj v roku 2022 formou

záštity SOMOK, oslovenia členov spoločnosti a uverejnenie informácie o odbornom podujatí s prihláškou pre účastníka  na www .

Popis aktivity a program prednášok nižšie.

 

KURZ – XV. ročník

OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

 

Termín  konania: jednodňový kurz   11. november 2022      (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

 

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie  zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou                                                                 Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  27. 1. 2022

 

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

11:30 – 11:45 registrácia

 

11:45 – 12:05  Úvod do problematiky osteoporózy

                        (definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

 

12:05 – 12:15  Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza

Rexová E.,  Zvarka J., Šebestová A.

 

12:15 – 12:20  Cvičenie svalstva panvového dna – zlepšenie funkčných nadväzností
chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

 

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Rexová E.

 

12:30 – 12:40  Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

 

12:40 – 12:50  Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

 

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

                        Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

 

13:05 – 13:20  coffee break

 

13:20 – 13:30  Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

 

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

 

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

                       Rexa P., Rexová E., Púčeková M.

 

13:50 – 16:45  Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

 

16:45 – 17:00  diskusia

17:00              ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

(špeciálne cvičebné zostavy)“

 

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

KURZ – XV. ročník

OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Termín  konania: jednodňový kurz   11. november 2022     (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

 

Meno, priezvisko, titul:

 

Pracovisko (funkcia):

 

Adresa trvalého bydliska:

 

Tel,  e-mail:

 

Dátum:                                                                                               Podpis:

 

 

Prihlášku k účasti (poštou,mailom ) a úhradu poštovou poukážkou  zašlite organizátorovi čo najskôr (záväzne ste do kurzu zaradený podľa poradia úhrady účastníckeho poplatku; účastnícky poplatok sa pri storne alebo neúčasti  nevracia- možná účasť Vášho náhradníka).

 

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest