Príhovor k vianočným sviatkom a novému roku 2022

23. decembra 2021

Ctení priatelia,

je čas Vianoc, teda čas skľudnenia, zastavenia sa a nanovoobjavujúceho sa pocitu radosti z blízkych. Želám všetkým aby ten čas skľudnenia a zastavenia našli. Máme ho v sebe, len mu musíme umožniť nás aspoň v tento čas ovládnuť a prevziať nad nami kontrolu. Zaslúžime si to my, i všetci, ktorých máme radi. Po vianočných sviatkoch príde čas bilancovania a zamyslenie sa nad  budúcnosťou. Bilancovanie roku 2021 je nesmierne ťažké a určite pre drvivú väčšinu z nás išlo o jeden z najťažších rokov. Zmenil sa svet, ktorý sme poznali a mali radi. Strácali sme priateľov, menil sa svet hodnôt i priorít. A na rozdiel od ostatných sme tu stále boli pre tých, ktorí nás potrebujú. Pre našich pacientov, ktorým sme sa snažili byť nielen medicínskou ale i ľudskou oporou v dobách, kedy sme ju sami potrebovali. Som nesmierne rád, že sme cez  toto obdobie prešli so cťou a dokázali sme, že i v neľahkých podmienkach napĺňame rozmer nášho poslania naplno a som nesmierne hrdý, že môžem byť súčasťou tohto skvelého  spoločenstva. Ďakujem! Som presvedčený, že rok 2022 napriek všetkým prognózam bude rokom návratu k práci, ktorú máme radi. Verím, že zvládneme všetky mutácie spike proteinu a najmä nedovolíme, aby zmenili naše vlastné DNA. Teda DNA poctivej medicíny, orientovanej na odbornosť, ľudskosť a vedecké poznanie.

Požehnané vianočné sviatky a zdravý rok 2022 všetkým.

Váš

Juraj Payer

Pin It on Pinterest