Revízia Štandardného diagnostického a terapeutického postupu „OSTEOPORÓZA“

10. novembra 2023

Dňa 24.10.2023 komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy na svojom zasadnutí schválila revíziu nášho štandardného diagnostického postupu a štandardného terapeutického postupu Osteoporóza“. Znenie je v prílohe.

 

Uvedený návrh štandardného postupu bol podpísaný (schválený) ministrom zdravotníctva SR dňa 7. novembra 2023 a svoju účinnosť nadobudol od 15. novembra 2023.

Všetky štandardné postupy nájdete zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/  ako aj na webovej stránkehttps://www.standardnepostupy.sk/. Štandardný postup bude tiež uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Výbor SOMOK

Pin It on Pinterest