Obsah na tejto stránke je určený pre zdravotníckych pracovníkov, potvrďte prosím, že ste Odborník:

Som odborníkom v zmysle §2a Zákona č.40/1995 Zb. o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, takže som osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky.

Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou odborník podľa zákona č. 40/1995 Zb.
Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje vstúpením na stránku, určenú pre Odborníkov.

Generálny partner

 

Pin It on Pinterest