Vyjadrenie prezidenta SOMOK k aktuálnej epidemiologickej situácii

20. marca 2020

Ctení priatelia,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v zdravotníctve a s cieľom podpory výzvy našich kolegov všeobecných lekárov (stanovisko k predpisovaniu liekov).

Určite spoločne považujeme za prínosné prispieť k uľahčeniu priebehu tejto neľahkej situácie aj pomocou súčinnosti so všeobecnými lekármi. Jednak formou telefonických konzultácií, ako aj predpisovaním potrebnej medikácie našim spoločným pacientom cestou elektronických receptov. Pri predpisovaní e-receptu u stabilizovaných pacientov, ako iste viete, je možné zadať opakovaný recept na celý rok.

Takáto minimalizácia fyzických návštev na ambulanciách, bude chrániť tak pacientov, ako aj nás zdravotníkov. 

Pre nové informácie ohľadne opatrení počas pandémie COVID-19 sledujte stránku:

Ďakujem Vám za pochopenie a držme si palce v týchto ťažkých časoch.

S úctou
Juraj Payer

Pin It on Pinterest