Výzva na zasielanie príspevkov do Clinical Osteology

21. februára 2024

Redakčná rada časopisu Clinical Osteology vyzýva na zasielanie článkov do časopisu. V časopise je možné publikovať zaujímavé kazuistiky z osteológie, originálne články, mini-reviews a prehľadové články.
Vaše príspevky posielajte mailom priamo do redakcie časopisu.

mail: boris.skalka@fa-ma.cz
web: clinicalosteology.org
pokyny pre autorov: https://www.clinicalosteology.org/casopisy/clinical-osteology/informace

Ďakujeme a vopred sa teším na vaše príspevky.

 

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest