XIII. ročník kurzu OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

19. februára 2020

XIII. ročník kurzu

OSTEOPORÓZA –  KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy

podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Jednodňový kurz v termíne:  23. október 2020    (piatok  od  11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec                                                       

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

                                        prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

                                        tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

                                        www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie  zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou

                                                                                                     Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  22. 1. 2020

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 – 11:45 registrácia

11:45 – 12:05  Úvod do problematiky osteoporózy

                        (definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

                        funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

12:05 – 12:15  Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza

                        Rexová E.,  Zvarka J., Šebestová A.          

12:15 – 12:20  Cvičenie svalstva panvového dna – zlepšenie funkčných nadväzností
chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Rexová E., Ďuriš P.

12:30 – 12:40  Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 – 12:50  Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

                        Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 – 13:20  coffee break

13:20 – 13:30  Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

                       Rexa P., Rexová E.

13:50 – 16:45  Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Ďurišová E., Rexová E., Zvarka J.

16:45 – 17:00  diskusia

17:00              ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

(špeciálne cvičebné zostavy)“

Pin It on Pinterest