XIV. ročník kurzu “OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

27. apríla 2021

XIV. ročník KURZU
OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA  A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

5. november 2021
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, Hlohovec,
Bližšie info na www.rrc.sk

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 – 11:45 registrácia

11:45 – 12:05 Úvod do problematiky osteoporózy (definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika, funkčná patológia, liečba)
Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

12:05 – 12:15 Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a osteoporóza
Rexová E., Zvarka J., Šebestová A.

12:15 – 12:20 Cvičenie svalstva panvového dna – zlepšenie funkčných nadväzností chrbtice a prevencia močovej inkontinencie
Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví
Ďurišová E., Rexa P., Rexová E., Ďuriš P.

12:30 – 12:40 Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy
Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 – 12:50 Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr
Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“
Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 – 13:20 coffee break

13:20 – 13:30 Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy
Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy
Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)
Rexa P., Rexová E., Mutkovičová M.

13:50 – 16:45 Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III (praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)
Ďurišová E., Rexová E., Zvarka J.

16:45 – 17:00 diskusia
17:00 ukončenie s odovzdávaním certifikátov, autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

 

Pin It on Pinterest