ZÁPISNICA z 3. zasadnutia výboru SOMOK vo volebnom období 2022-2026 21.9.2023 Olomouc

25. októbra 2023

ZÁPISNICA z 3. zasadnutia výboru SOMOK vo volebnom období 2022-2026
21.9.2023 Olomouc

Prítomní (abecedne, bez titulov): Dubecká, Egyenes-Pörsök, Halmová, Jackuliak, Killinger, Kmečová, Kužma, Payer, Rybár, Špániková, Šteňová, Telepková, Vaňuga
Ospravedlnení: Borovský, Kľoc, Kokavec, Letkovská, Masaryk

Program:

  1. Otvorenie a privítanie členov výboru
  2. Informácie o 26. Kongrese českých a slovenských osteológov
  3. Informácie o 27. Kongrese slovenských a českých osteológov
  4. Hospodárenie výboru za posledné obdobie
  5. Rôzne

Bod 1:
Payer privítal členov výboru na zasadnutí výboru SOMOK v Olomouci.

Bod 2:
Jackuliak informoval o 26. Kongrese českých a slovenských osteológov v Olomouci. Je pomerne dosť účastníkov zo SR. Čo sa týka aktívnej účasti máme zo Slovenska 8 prednášok. Počas kongresu na návrh výboru bol pri príležitosti životného jubilea ocenený doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., bolo mu udelené čestné členstvo SOMOK.

Bod 3:
Nasledujúci kongres – 27. Kongrese slovenských a českých osteológov, bude  v dňoch 12. – 14.9.2023  v GRAND HOTELI BELLEVUE v Hornom Smokovci. Podrobnosti organizácie sa upresnia začiatkom roka na zasadnutí výboru.

Bod 4:
Vaňuga predniesol správu o hospodárení za uplynulé obdobie. Stav hospodárenia je vyrovnaný a prebieha v súlade so smernicami SLS.

Bod 5:
Payer informoval  členov výboru, že  budeme mať k dispozícii novú modalitu liečby osteoporózy – romosozumab. Taktiež informoval, že indikačné obmedzenia pre aplikáciu teriparatidu sa zmiernili:  pre indikáciu liečby je potrebné T skóre menej ako -2,5  (nie -2,9)  a to aj v oblasti chrbtice  alebo total hip  nie len v oblasti krčku femuru ako doposiaľ)  PLUS 2 a viac fraktúr stavcov  alebo zlyhanie po dvoch rokoch antiresorpčnej liečby definované ako pokles  BMD o viac ako 6% v oblasti femuru alebo  vznik novej osteoporotickej fraktúry. U pacientov s GIOP buď s diagnostikovanou osteoporotickou fraktúrou alebo T skóre menej ako -2,5 v oblasti bedra  alebo L-chrbtice. Aj tieto kritéria sa plánujú ešte revidovať tak,  aby  boli v súlade  so ŠDTP pre  liečbu  osteoporózy teriparatidom. Killinger informoval, že LF UK v Bratislave získala akreditáciu na certifikovanú pracovnú činnosť „klinická osteológia“. Čaká sa ešte na súhlas realizácie v FNsP Banská Bystrica. Následne budú všetky informácie zverejnená na webe fmed.uniba.sk a na somok.sk

Egyenes-Pörsök informoval o navýšení bodového hodnotenia pri výkonoch v endokrinológii, ktoré je však viazané  na prijatie nového katalógu výkonov. Killinger informoval o bodovom hodnotení denzitometrie v navrhovanom novom katalógu, kde budú hodnotené aj ostatné modality v rámci DXA a štandardná DXA bude po zahrnutí zhodnotenia nálezu ohodnotená rovnako ako doposiaľ. Kužma a  Payer pripomenuli, že do časopisu Clinical Osteology, ktorý je zaradený do databázy SCOPUS chodí veľmi málo publikácií, či už z českej alebo slovenskej strany. Preto zrejme po zvážení a dohovore s českou stranou bude jeho vydávanie pozastavené resp. aspoň  frekvencia  vydávania prehodnotené.

Konanie nasledujúceho výboru bude v januári 2024, termín a miesto konania bude členom výboru  oznámené dodatočne.

V Bratislave 25.6.2023

Zapísala: MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
Overili:  Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Najbližšie podujatia

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Pin It on Pinterest