Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

Najbližšia udalosť

Nebola nájdená žiadna udalosť!

Novinky

Výzva na zasielanie príspevkov do Clinical Osteology

Redakčná rada časopisu Clinical Osteology vyzýva na zasielanie článkov do časopisu. V časopise je možné publikovať zaujímavé kazuistiky z osteológie, originálne články, mini-reviews a prehľadové články. Vaše príspevky posielajte mailom priamo do redakcie časopisu....

Súťaž o najlepšiu publikáciu za r. 2023

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2023. Prihlášku do súťaže (formou mailu) zasielajte do 31.3.2024 na adresu somok@somok.sk. K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku. Uprednostnené budú originálne...

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov. Uchádzač musí byť prvým / prezentujúcim autorom posteru/prednášky a zároveň narodený v r. 1984 a neskôr. K žiadosti je potrebné: - platné členstvo v SOMOK...

IOF Press release – World Osteoporosis Day 2023

A nationwide press release issued on October 18, 2023 on the occasion of World Osteoprosis Day by SOMAK together with leading experts in Slovakia emphasizes the importance of getting enough vitamin D to support good bone health, including for children. It also...

Pozvánka: 9th CE Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis

Continuing our long-lasting tradition, would like to invite you to Scientific Committee of the 21st Congress of Polish Osteoarthrology Society, with 9th CE Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, that will take place online from September 27th till 29th 2023....

Najbližšie udalosti

Pin It on Pinterest