Výzva na zasielanie príspevkov do Clinical Osteology

Výzva na zasielanie príspevkov do Clinical Osteology

Redakčná rada časopisu Clinical Osteology vyzýva na zasielanie článkov do časopisu. V časopise je možné publikovať zaujímavé kazuistiky z osteológie, originálne články, mini-reviews a prehľadové články.
Vaše príspevky posielajte mailom priamo do redakcie časopisu.

mail: boris.skalka@fa-ma.cz
web: clinicalosteology.org
pokyny pre autorov: https://www.clinicalosteology.org/casopisy/clinical-osteology/informace

Ďakujeme a vopred sa teším na vaše príspevky.

 

Súťaž o najlepšiu publikáciu za r. 2023

Súťaž o najlepšiu publikáciu za r. 2023

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK sa vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za r.2023. Prihlášku do súťaže (formou mailu) zasielajte do 31.3.2024 na adresu somok@somok.sk. K prihláške prosíme priložiť pdf súbor re-printu článku. Uprednostnené budú originálne práce v časopisoch na základe impact faktora. Výherca bude odmenený čiastkou 1000 Eur (netto).

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Možnosť získať cestovný grant na zahraničnú konferenciu

Na základe rozhodnutia výboru SOMOK je možné požiadať o grant na zahraničnú cestu pre aktívnych účastníkov. Uchádzač musí byť prvým / prezentujúcim autorom posteru/prednášky a zároveň narodený v r. 1984 a neskôr.

K žiadosti je potrebné:

– platné členstvo v SOMOK

-Abstrakt príspevku

-list/email o akceptácii abstraktu k aktívnej účasti

-max. možná sumy podpory do 1250  Eur.

Žiadosti zasielajte na mail somok@somok.sk

 

IOF Press release – World Osteoporosis Day 2023

IOF Press release – World Osteoporosis Day 2023

A nationwide press release issued on October 18, 2023 on the occasion of World Osteoprosis Day by SOMAK together with leading experts in Slovakia emphasizes the importance of getting enough vitamin D to support good bone health, including for children. It also focuses on the need to recognize important risk factors for osteoporosis, including family history and diseases and medications that lead to bone loss.

Revízia Štandardného diagnostického a terapeutického postupu „OSTEOPORÓZA“

Revízia Štandardného diagnostického a terapeutického postupu „OSTEOPORÓZA“

Dňa 24.10.2023 komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy na svojom zasadnutí schválila revíziu nášho štandardného diagnostického postupu a štandardného terapeutického postupu Osteoporóza“. Znenie je v prílohe.

 

Uvedený návrh štandardného postupu bol podpísaný (schválený) ministrom zdravotníctva SR dňa 7. novembra 2023 a svoju účinnosť nadobudol od 15. novembra 2023.

Všetky štandardné postupy nájdete zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/  ako aj na webovej stránkehttps://www.standardnepostupy.sk/. Štandardný postup bude tiež uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Výbor SOMOK

Pin It on Pinterest